Ուշադրություն. Իրավաբանական անձանցից պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ չի կատարվում։
Внимание! Возврат товара надлежащего качества от юридических лиц не производится.